Image
IT Support Services

PREPUSTITE VODENJE POSLOVANJA STROKOVNJAKOM

Naše storitve so namenjene samostojnim podjetnikom, malim podjetjem, društvom, dopolnilnim dejavnostim in kmetom.

 

Storitve zajemajo :

 

 • Knjiženje dokumentov (prejeti in izdani računi, bančni izpiski, kompenzacije,…)

 

 • Obračun plač in ostalih osebnih prejemkov

 

 • Obračun avtorskega honorarja

 

 • Obračun najemnin

 

 • Obračun zamudnih obresti

 

 • Obračun kilometrin

 

 • Knjiženje dnevnih iztržkov

 

 • Vodenje zalog

 

 • Vodenje blagajne

 

 • Izvajanje plačilnega prometa

 

 •  Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev

 

 • Sestavljanje medletnih in letnih računovodskih izkazov

 

 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil ter bančnih limitov

 

 • Izdelamo finančna razkritja poslovanja podjetja

 

divider